U, Me & the Suzuki

Välkommen till U, Me & the Suzuki, en informationsportal om den så kallade Suzukimetoden.

Om Suzukimetoden

Suzukimetoden är en metod som bygger på metodik och filosofi och som utvecklades av japanen tillika violinisten Shinichi Suzuki. Suzukimetoden tar utgångspunkt i att alla barn har många olika anlag och att dessa med rätt stimulans och rätt miljöer kan utvecklas och bli till en talang. Det är viktigt att man stimulerar barnet redan i tidig ålder, men samtidigt ska barnet lära sig i små steg och uppmuntras kontinuerligt.

Annons:
Besök Lånemegleren om du är i behov av att låna pengar till lägst möjlig ränta. (Representativt låneexempel: eff.ränta 17,89%, 65.000 ö/5 år, etabl.avg. 900, totalt 96.030.)

Stimulans

Suzukimetoden kan liknas vid hur ett barn lär sig sitt modersmål då barnet stimuleras genom att kontinuerligt utsättas för språket. Barnet utvecklar med tiden sitt eget språk enbart genom att ha lyssnat och utsatts för hur andra i omgivningen har pratat med varandra. Detta utan att grammatiska förklaringar eller resonemang kring ordens betydelse är nödvändiga.

På samma sätt fungerar Suzukimetoden. Genom att barnet utsätts och stimuleras för musik i tidig ålder kan barnet ta till sig musiken steg för steg och sedan utveckla en talang och en djupare förståelse för musiken. Repetition är också viktig inom Suzukimetoden och barnet hör och spelar samma stycke om och om igen tills önskad nivå har nåtts. Samma stycken fortsätter även spelas i takt med att nya stycken lärs in och barnet lämnar aldrig tidigare stycken bakom sig.

Inom Suzukipedagogiken är inte teorin, det vill säga läran om hur musiken är uppbyggd med noter, det viktiga. Fokus ligger istället på att barnet ska ha den inlyssnade musiken som grund, någonting som leder till att barnet redan i ett tidigt skede kommer kunna spela stycket rytmiskt och rent. Detta då barnet anpassar spelandet efter det hörda.

Populära instrument

Eftersom Shinichi Suzuki var violinist så är Suzukimetoden speciellt populär vid stråkundervisning, men metoden används även vid undervisning i andra instrument, exempelvis klaviatur och blås. Suzukimetoden är av förklarliga skäl inte lika populär när det gäller undervisning i rytmiska instrument, även om den fungerar även där. Inom Suzukipedagogiken har Sverige bidragit stort internationellt då landet var det första att applicera pedagogiken på instrumenten trumpet och orgel.

Uppmuntran är viktigt

Uppmuntran är viktigt och att barnet tycker det är roligt med musik är centralt inom Suzukipedagogiken. Föräldrar uppmanas vid jämna mellanrum vara med i undervisningen så att det blir en naturlig brygga mellan hemmet och musikskolan eller den plats där undervisningen sker. Det allra viktigaste är att barnet inte tröttnar utan fortsätter spela och utveckla musiken. Suzukipedagogiken har inga krav på att barn ska bli professionella musiker, utan målet är istället att musiken ska bidra till att utveckla barnets personlighet, minne, motorik och koncentrationsförmåga.

Källor:

Swesuzuki

Wikipedia: Suzukimetoden